Op 3 november jl. nam Jan Hohmann afscheid van zijn aardse bestaan. Hij was op dat moment 90 jaar oud.
Mogelijk dat zijn naam niet direct een belletje doet rinkelen bij u, maar bij menig penningmeester van verenigingen en instanties in de gehele gemeente Deurne zal dat zeker anders zijn!
Zijn werkzame leven startte Jan Hohmann als magazijnbediende bij de Metaalcompagnie Brabant (MCB) in Eindhoven waar hij zich op wist te werken tot procuratiehouder. Daarna heeft hij onder meer commissariaten vervuld bij DAF bedrijfswagens Tilburg en bij OBAM Beheer. Ook was hij adviseur bij zeven ondernemingen waaronder Deurnese bedrijven als autobedrijf Martens en timmerfabriek Botim.
Jan Hohmann was gehuwd met de dochter van de uitvinder van het ‘pientere pookje’, Hub van Doorne. We hebben in Zeilberg een dr. Hub van Doorneweg, en die is er niet voor niets. Van Doorne startte zijn imperium dat uitgroeide tot de DAF-fabrieken op in Deurne.
Zijn dochter Tiny huwde Jan Hohmann en samen beheerden ze een fonds waaruit vele verenigingen konden putten bij financiële tekorten of ondersteuningen. Hij heeft, samen met zijn schoonouders en zijn eega Tiny heel veel voor de totale Deurnese gemeenschap betekent. Na het overlijden van zijn echtgenote zette Hohmann zette het mooie werk voort en hij was dan ook niet voor niets Ereburger van de Gemeente Deurne, Officier in de Orde van Oranje-Nassau en drager van meer onderscheidingen.

Hij en zijn eega Tiny traden nooit op de voorgrond. Zij gaven achter de schermen steun aan mensen, verenigingen en instellingen op sociaal en cultureel gebied en zeker ook in het onderwijs. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Bernard Alfrink Mavo en was hij van grote waarde voor onder meer heemkundekring H.N. Ouwerling.
Voor de paardenwereld zette hij zich uitermate in, o.a. als bestuurslid van Indoor Brabant en als voorzitter van de Nederlandse Rij- en Jachtvereniging. Maar ook voor de agrarische sector in Deurne was hij van grote betekenis. Samen spanden zij
zich in tijdens de perioden van varkenspest en mond-en-klauwzeer en boden (financiële) steun aan getroffenen.
Op initiatief van zijn vrouw werd een fonds opgericht voor de 100- jarige Herdenking van dr. Hub van Doorne in 2000. De dr. Hub van Doorneprijs stimuleert leerlingen ieder jaar weer, wat het onderwijs ten goede komt.
Nogmaals, vrijwel iedere vereniging kon wel op steun van Jan Hohmann rekenen. Zo droeg hij bij aan nieuwe pakjes en laarzen
voor de dansmarietjes van De Pottenbakkers, werd de Jongerensoos financieel ondersteund en ook de Stichting Leven voor Leven kon op het fonds dat hij beheerde rekenen. Dit zijn zomaar wat voorbeelden, maar de lijst is enorm lang.
Jan Hohmann zal herinnerd worden als een bijzonder sociale en warme persoonlijkheid die tot het laatst erg betrokken was bij
hetgeen er in Deurne allemaal gebeurde.
Misschien niet een direct op Zeilberg geënt bericht, maar hij heeft zo enorm veel gedaan, ook voor Zeilbergse verenigingen, dat ik graag ruimte vrijgemaakt heb voor deze weldoener.
Argusoog