Geen huizen!

Begin november kwam de gemeenteraad bij elkaar om de algemene begrotingen vast te stellen. Hun visie op wat er moet gebeuren binnen de gemeente. De oppositiepartijen wilden wat extra huizen voor Zeilberg! Dat moest toch een hamerstuk worden, zo dacht iedereen. Ik kan me de avond in de molen nog herinneren waar alle partijen zich lieten zien en horen en allerlei beloften en toezeggingen deden. Voorzichtige beloften, maar sommige werden ook hardop uitgesproken. Dat was vóór de laatste gemeenteraadsverkiezingen; we zijn nu een half jaar verder… En het voorstel om voor Zeilberg toch onderhand maar eens wat huizen in het vooruitzicht te stellen, haalde het niet! Ongelooflijk maar waar! De coalitiepartijen – ja dezelfde als die vóór de verkiezingen al vorm gaven aan de macht in Deurne – stemden het voorstel zonder pardon weg. “Nee, hoe kom je erbij! Zeilberg kan geen uitzonderingspositie krijgen… Nee, nee!” Uitzonderingspositie? Beste leden van de coalitie. Jammer dat jullie op 10 november jl. niet in Zeilberg langs de kant van de weg stonden! Daar trok een stoetje lampiondragende kinderen voorbij in het kader van Sint Maarten. Toen mijn kinderen bijna twintig jaar geleden met zo’n kleurrijk lichtgeval deelnamen aan de optocht, viel de lengte op. Zo’n twee straten werden met gemak gevuld met dolenthousiaste kinderen. Een lichtende en kleurige stoet kroop door Zeilberg. Dat was dit jaar wel anders! De wagen van de organisatie die voorop reed, braakte uitlaatgassen en fijnstof uit. Normaal, ja. De trekker die de muzikanten van de Excelsiorbloazers vervoerde, deed hetzelfde. En ik durf te wedden dat de edele viervoeter die Sint Maarten door Zeilberg hielp, af en toe moest kuchen vanwege de genoemde uitlaatgassen. Zó dicht zat het paard achter de twee gemotoriseerde voertuigen. En dan te bedenken dat tussen de Excelsiorbloazers en Sint Maarten te paard, de kinderen (veelal vergezeld door hun ouders) hun lampionnekes trots toonden…! Met een beetje voorstellingsvermogen begrijpt u dat ik bedoel dat er erg weinig deelnemende kinderen waren. Dat is niet omdat ze niet deel wílden nemen, maar er zíjn simpelweg niet meer kinderen in die leeftijdscategorie in Zeilberg! Nee…, vooral geen huizen bouwen in Zeilberg! Dan raken de kinderen vanzelf op, dan hoeft er niet voor een gymvoorziening gezorgd te worden, dan kan de school binnen niet al te lange tijd sluiten, verenigingen voor de jeugd vallen nu al om, dan wordt Zeilberg grijs, oud en versleten, dan heb je geen gemeenschapsaccommodatie meer nodig, dan hoef je je niet druk te maken om dat uitstervende dorp, waar ooit de mensen woonden die zorgden voor waterleiding in Deurne, voor stenen voor het groot kasteel, voor potten, pannen, etc.

Bergopwaarts heeft pech… In 2024 moet de huisvoorraad ontdaan zijn van asbest en de woningbouwvereniging wil dat combineren met duurzaamheidsaanpak van het huizenbezit. Geïsoleerde daken, muren en driewandige ramen én door zonnepanelen te plaatsen op de daken. Een geweldig initiatief dat ik zeer toejuich… Hulde, Bergopwaarts! Maar 2024 komt nog een beetje te vroeg om te kunnen profiteren van de inspanningen van de Deurnese politiek om Zeilberg te ontdoen van zijn bewoners…! Bergopwaarts zal de verbeteringen met het oog op ons aller toekomst gelukkig wél door gaan voeren!

Argusoog