Heeft u ook zo genoten van de optocht op carnavalsmaandag? Een prima verzorgde stoet trok door het Pottenbakkersrijk en zelfs de ‘herriewagens’ zagen er dit jaar netjes uit! Complimenten!
Wat ik ook zag, was dat er tiental oud-prinsen meeliep. Ze hadden een armdik touw, met in het midden van het touw een wagentje met daarop de wielvormige prinsenfotocollages die altijd in Den Draai hingen. Na afloop trof ik enkele oud-heersers aan de bar en onder het genot van een goudgele rakker, stonden we te keuvelen over het hoe en waarom van deze deelname aan de optocht. En toen kwam me wat ter ore…!
Oud-prins Jan vertelde dat hij tijdens de vlooienmarkt de wiel-vormige fotocollages aantrof. Een vlooienmarkt georganiseerd door CS De Pottenbakkers, notabene! Dat verwacht je niet… Een jubilerende vereniging die zijn hoogwaardigheidsbekleders als vlooien aanbiedt op de eigen vlooienmarkt…!
Dat zette kwaad bloed! Oud-prins Jan trok de portemonnee en betaalde direct het gevraagde bedrag (“We gingen ôk nog bekant vur niks weg, ôk nog!”) en nam de fotolijsten mee naar huis. Hij roffelde op de trom en binnen de kortste keren had hij nog een aantal van die ex-verendragers bijeen om samen deel te nemen aan de optocht. Zelfs oud-prins Sjef werd bij het horen van het verhaal van Jan zo giftig, dat hij direct besloot mee te doen.
“Wij hebben de TOUWtjes weer in handen…”, zo luidde de tekst die vooraan werd meegedragen. En oud-prins Harrie liet zich achteraan op sleeptouw nemen. Of hij nou wilde of niet, met zo’n dik touw om je nek, loop je graag mee…!
Ik hoorde dat de fotocollages worden ‘opgepoets’ en aangevuld, en daarna weer een plek in Den Draai krijgen. Tja, daar ‘woont’ ook zo’n oud-prins die aan het touw stond te zeulen!

Argusoog