‘Pater Martien’

Op 13 maart jl. ontving de redactie van de familie Van Ooij het bericht dat de Zeilbergse pater Martien van Ooij in kritieke toestand wordt verzorgd in Indonesië. In de avond van 10 maart jl. is hem de ziekenzalving toegediend. Een drietal familieleden van Martien is halsoverkop naar Jakarta vertrokken. De redactie van het Kontakt is gevraagd de Zeilbergse gemeenschap in kennis te stellen en daar sta ik graag ruimte voor af. Half februari voelde pater Martien zich niet goed en een dag later werd hij geconfronteerd met zware hoofdpijn. Reden voor een bezoek aan het ziekenhuis waar hij onderzocht werd. Vervolgens nam de vermoeidheid en misselijkheid toe en verdween de eetlust. De uitslagen van de eerste onderzoeken (bloed en MRI) waren echter goed. Een week later kreeg Martien last van hartritmestoornissen en bleken zijn hersenen onvoldoende zuurstof te krijgen. Er werd een pacemaker geplaatst en na verloop van tijd keerde een normale hartslag terug. Wel moest de pater streng rust houden. Snel daarna volgde een longontsteking en vanaf 8 maart ging zijn conditie snel achteruit. Martien had veel moeite met ademhalen en werd almaar vermoeider. In de avond van 10 maart jl. is hem de ziekenzalving toegediend. Momenteel is Martiens toestand niet verbeterd, al zijn er geen hartproblemen; de pacemaker doet z’n werk. De longontsteking echter, breidde zich uit. Het lichaam wordt steeds zwakker en diverse zenuwen functioneren minder of niet meer. De zuurstofopname is ruim onvoldoende en dat heeft gevolgen voor het bewustzijnsniveau. Voedingsstoffen worden Martien via een infuus en sonde toegediend. Het laatste nieuws is dat er vooruitgang is in de longfunctie, maar dat er sprake is van een hepatitis-A infectie. De pater wordt beschouwd als een Indonesiër en derhalve wordt er niet over levensbeëindiging gesproken. Afgelopen vrijdag is de familie Van Ooij teruggekeerd uit Indonesië, maar bij het ter perse gaan van dit nummer kon geen contact gemaakt worden met de familie. De redactie en ik wensen de familie Van Ooij veel sterkte toe en hopen op een goed verloop in Indonesië.

Iets heel anders nu. Kent u het programma De Reünie van Anita Witzier? Onze slager, Henk Bouwmans, kent dat programma beter dan wie ook in Zeilberg! Henk is namelijk onlangs voor opnamen naar Hilversum geweest en een cameraploeg is in de Zeilbergse slagerij en in Griendtsveen op de ‘ranch’ van Henk en Petra doende geweest om opnamen te maken. Ook benieuwd naar wat Henk te vertellen heeft? Kijk dan op 22 april a.s. naar de uitzending van KRO/NCRV op NPO1!

Argusoog