Nee, ik ga hier geen roddelrubriek starten…

”Pssst moet je ‘ns horen”. Dit geluid was de afgelopen tijd wel regelmatig te horen in de Zeilberg, Koolhof en Heiakker vanwege de “bandenprikker”. Even waande ik mij in vroeger tijden. Immers in de Zeilberg hebben we hier wel vaker mee van doen gehad.

De huidige vandaal werd in Zeilberg op heterdaad betrapt en in de kraag gevat. Helaas wist hij toch nog te ontkomen en tot op heden is er nog niemand aangehouden voor deze delicten. Naast de lekke banden werden er ook spiegels vernield, auto’s bekrast en zelfs in brand gestoken. Hopelijk wordt de verantwoordelijke snel aangehouden en flink bestraft.

De laatste week wordt er echter weinig meer van hem vernomen; spontane “burgerwachten” oftewel oplettende buurtbewoners en niet te vergeten Kijk Uit zijn hier waarschijnlijk mede debet aan. Mocht er echter nog iets verdachts te zien zijn, dan toch graag melding doen bij de politie, zodat die een grotere zaak op kan bouwen.

Toch komt ook hier uit iets negatiefs wel weer iets positiefs; bij Kijk Uit hebben zich enkele nieuwe gegadigden gemeld, zo heb ik vernomen!

Nu er op het moment van schrijven een sneeuwdeken over het land ligt, moet ik toch ook nog even terugdenken aan de afgelopen kerstdagen vanwege de mooie winterse taferelen. Een volle Den Draai heeft weer een mooie kerstviering beleefd op  kerstavond, met voordrachten en een bijdrage van enkele kinderen die later dit jaar acte de présence zullen geven als jeugdspelers bij toneelgezelschap De Klotlanders.

Zoals elders in dit Kontakt ook nog te lezen is, zoekt de werkgroep die verantwoordelijk is voor de kerstviering, nog enkele mensen om deze mooie viering in stand te houden.

Ik zou dan ook zeggen: meld je aan zodat dit behouden kan blijven!

Argusoog