In gesprek met… commissie 55 jaar Pottenbakkers

Het moet een feest zijn voor de gehele bevolking; ieder moet er aan deel kunnen nemen! Het zal u de wenkbrauwen waarschijnlijk niet doen fronsen, want het lag wat voor de hand; na de zomerstop is de Commissie 55 jaar Pottenbakkers het lijdend voorwerp voor het In...

Van de nood een deugd maken…

Mies van Loon (Metro) vond het welletjes. Hij besloot om te stoppen met zijn discotheek. Festivals (een overdaad aan) zouden de neksteek zijn voor vele discotheekeigenaars, die de bezoekersaantallen terug zagen lopen. En dat gold dus ook voor Mies. De sluiting kwam...

Aauw búkskes…

Van een abonnee van het allereerste uur ontving ik een tas Kontakten uit de beginperiode van het maandblad. “Dus van rond ’85, zou je dan kunnen vragen”, maar dat zou niet juist zijn. “Maar het Kontakt bestaat toch 36 jaar, dus is gestart in 1983!”, eenbegrijpelijke...

In gesprek met… de commissie Zeilberg kermis

Dit laatste ‘In gesprek met…’ voordat het zomerseizoen van het Kontakt start, gaat over een activiteit in de bouwvakvakantie, en wel Zeilberg kermis. Zoals we de laatste jaren allemaal hebben kunnen zien, is het aantal bezoekers dat echt over het kermis-terrein rond...

Afscheid

Het was me al eerder opgevallen, maar nu plaatste de voorzitter van de Dorpsraad ook een berichtje op Facebook over de vermiste komborden op diverse plaatsen waar je Zeilberg in komt gefietst of gereden. Enkele jaren geleden heeft de Dorpsraad zich hard gemaakt voor...