Prins Martien d’n Derde heerst over de Pottenbakkers

Martien Sleegers zal in Zeilberg de Pottenbakkers voorgaan met carnaval 2018. Dat werd zaterdagavond duidelijk tijdens het prinsenbal in zaal De Zwaan in Zeilberg. Voordat het zover was, werd afscheid genomen van ex-prins Antoine die vertelde een geweldig...

Oproep raadsvergadering voor behoud gymvoorziening

In juli heeft het college besloten om geen medewerking te verlenen aan het plan dat door de werkgroep was ingediend om een gymzaal te integreren in Den Draai. Tevens is besloten om de oude gymzaal te slopen, waardoor er niets anders overblijft dan de leerlingen van de...

Penning van Verdienste voor Ellie Eevers-Keijsers

Vanmiddag ontving Ellie Eevers uit handen van burgemeester Hilko Mak de Penning van Verdienste van de gemeente Deurne vanwege haar jarenlange inzet voor de Zeilbergse gemeenschap. Zij kreeg de penning uitgereikt tijdens het kerstdiner van buurtvereniging...

Uitnodiging openbare dorspraadvergadering

Namens Dorpsraad Zeilberg wil ik u hierbij van harte uitnodigen voor het bijwonen van de openbare jaarvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 8 december 2016 om 20.00 uur in Den Draai. De volgende punten zullen aan de orde komen. Opening door de...