“De burger staat centraal”

Op een zonnige, voor de tijd van het jaar een te warme 4 december, reizen wij af naar het gemeentehuis in Deurne om daar een interview af te nemen met Rens Kanters. Rens is een van de vijf wijkagenten van Deurne en omdat Rens Zeilberg en Koolhof als belangrijkste werkgebied heeft, willen we hem wat informatie ontfutselen.


Rens is 41 jaar oud en is afkomstig van Gemert. Hij woont daar nog altijd, samen met zijn vriendin en drie zonen van 9, 11 en 12 jaar oud.
Sinds februari van dit jaar is Rens werkzaam in deze regio, met Zeilberg en de Koolhof als zijn wijken binnen Deurne. Voordat Rens naar Zeilberg kwam, heeft hij in Gemert gewerkt. Daar heeft hij begeleiding gegeven aan nieuwe studenten, was hij werkzaam in het verkeer op de motor en reed hij noodhulp-oproepen na 112-meldingen. Toen hij een keer mocht proefdraaien in de wijk, smaakte dat naar meer.
Wij vragen ons af of dat interessant is, in de wijk werken. Ons lijkt dat niet zo te zijn.
Rens geeft aan dat in de wijk werken veel leuker is. “Er is veel meer verdieping van je werk! De noodhulp-oproepen doen we ook nog steeds, maar als wijkagent ben je veel meer in contact met de burgers en met instanties. We werken onder andere veel samen met de gemeente, met zorg in Deurne, (de Lev-groep valt bijvoorbeeld onder de zorg in Deurne), met Kijkuit Zeilberg, met woningbouwvereniging Bergopwaarts, enz. Hierdoor zit er veel meer variatie in het werk. Je probeert samen situaties op te lossen en dat vind ik mooi en dat trekt mij aan in het werk. De burger staat centraal en die proberen we zo goed mogelijk te helpen of op weg te helpen.”


Rens, hoe ziet jou werkweek er dan uit ? Heb je bijvoorbeeld ook 24-uurs diensten?
“Nee, ik heb geen 24-uurs diensten”, vertelt Rens. “Ik werk gemiddeld vier dagen in de week.
Meestal maak ik negen uur op een dag, gedurende dag- of avonddiensten. Tijdens een dagdienst begin ik mijn dag om 8.00 uur, soms al wat eerder, in Asten. Daar starten we met de briefing. Daar horen we wat er ‘s nachts gebeurt is, of de dag ervoor, als ik vrij ben geweest. Ik probeer mij zo goed als het kan in te lezen over wat er rondom Deurne, Zeilberg en de omliggende gebieden gaande is. Ik richt mij het meest op de Zeilberg en de Koolhof. Van daaruit ga ik te werk. Ik begin soms eerder omdat er dan zaken zijn die ik zelf wil bekijken.”
Rens benoemt hierin het parkeerprobleem bij de school in Zeilberg. Hoewel er een kiss-en-ride-zone is, gaat het hier mis.
Ouders parkeren daar hun auto en daardoor ontstaat er een opstopping, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan voor de schoolgaande jeugd. Door dan eerder te beginnen kan hij de situatie zelf ook gaan bekijken en hierop inspelen door verdere ideeën te bedenken hoe dit aan te pakken. Met medewerking van de school en de gemeente, natuurlijk. “Ook draai ik juist avonddiensten, zodat ik bijvoorbeeld bij mensen thuis op bezoek kan gaan die overdag werken of om bijvoorbeeld een hangjeugdplek te bezoeken.”


Maak je ook nachtdiensten?
“Nee, ik werk over het algemeen alleen maar overdags en ’s avonds, of er moet een festival of iets dergelijks in de wijk zijn, waarbij ik ingezet wil worden.” Hij is dan contactpersoon en help mee het evenement goed te laten verlopen.

Wat verwacht je van de mensen uit Zeilberg en hoe gaan ze met je om, nu je er al enige tijd werkt?
“De mensen mogen mij altijd aanspreken en/of benaderen. Ik merk dat hier in de Zeilberg de meldingsbereidheid op een relatief laag pitje staat.”

Waar komt dit door, denk je?
“Ik denk dat toch veel dingen onderling worden opgelost zonder dat ik er weet van heb. Het is alleen jammer dat als ik van sommige zaken niet op de hoogte ben, ik er ook weinig in kan betekenen. Je hoeft echt niet voor alles te bellen, maar als er structureel iets aan de hand is, overlast bijvoorbeeld, meld dit dan! Dit kan onder andere op www.politie.nl, ga dan naar ‘mijn buurt’ en klik op ‘wijkagenten’. Vul hier je postcode en straat in en dan vind je de wijkagent die je nodig heb. Je kunt mij ook direct mailen op rens.kanters@politie.nl en ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden.

Voor spoed bel je natuurlijk altijd 112 en is er geen sprake van spoed, maar wil je wel contact met de politie, dan bel je 0900-8844.”


Hoe ervaar jij de bezuinigingen binnen het politieapparaat?
“Iedereen die aangifte wil doen, moet op dit moment een afspraak maken in Helmond, maar je kunt ook voor heel veel zaken online aangifte doen. Je wil er als wijkagent zo veel mogelijk zijn voor de mensen, maar helaas wordt mijn tijd voor een bepaald gedeelte ook gevuld door het nodige papierwerk en andere randzaken. Personeel en bureaus worden steeds minder in aantal, terwijl het werk niet minder wordt. Hierdoor is het juist prioriteren van groot belang. Het klinkt misschien wat negatief, maar door een goede samenwerking met de collega’s en de andere wijkagenten, kunnen we toch veel doen, krijgen we veel voor elkaar en worden er problemen/zaken opgelost. Hier op het gemeentehuis bijvoorbeeld, zit een budgetcoach, een gezinscoach, enz. Als wij een melding krijgen over vereenzaming, huiselijk geweld of iets dergelijks, kunnen wij deze disciplines inschakelen en samen kijken naar wat we voor die persoon kunnen doen.
Wij maken tegenwoordig ook veel gebruik van de vrijwillige buurt bemiddeling. Als we een melding krijgen over een burenruzie of van geluidsoverlast, dan bekijken we de casus. Als we dan denken dat er niet direct politie op de stoep moet staan, dan schakelen wij buurtbemiddeling in. Hier hebben we al veel goede resultaten mee behaald!” Uit ons gesprek met Rens blijkt wel dat het werk van een wijkagent veel breder is dan alleen maar boeven vangen. Rens straalt positiviteit uit en uit zijn verhaal wordt duidelijk dat hij er staat voor de burger.

We hadden het misschien eerder moeten vragen, maar wanneer ben jij begonnen als agent?
Rens vertelt: “Na de middelbare school heb ik zeven jaar als vertegenwoordiger gewerkt. In 2002 ben ik begonnen met de politieopleiding, die gelijk staat aan een mbo-opleiding, niveau 4. Deze opleiding duurt vier jaar. Je kunt daarna intern verder groeien. Zo ben ik begonnen als agent, gevolg door hoofdagent en nu ben ik brigadier. Hierna volgt eventueel de rang van inspecteur.”

Zou je dan geen inspecteur willen worden?
Voor de functie van inspecteur vindt Rens het nu nog te vroeg, zo blijkt. Hij heeft plezier in wat hij nu doet. Rens wil er zijn voor de mensen uit de Zeilberg en de Koolhof en hoopt dat mensen hem benaderen, als dat nodig zou mogen zijn.
Wij bedanken Rens voor zijn openheid en zijn tijd en wensen hem nog veel werkplezier in de toekomst.