Het moet een feest zijn voor de gehele bevolking; ieder moet er aan deel kunnen nemen!


Het zal u de wenkbrauwen waarschijnlijk niet doen fronsen, want het lag wat voor de hand; na de zomerstop is de Commissie 55 jaar Pottenbakkers het lijdend voorwerp voor het In gesprek met. Niet voor niets, want over een drietal weken al is daar het feest-weekend van de jubilerende carnavalsclub van de Zeilberg. De voorbereidingen zijn al lange tijd gaande en omdat het nu dan echt voor de deur staat, wordt het de hoogste tijd om de mensen te interviewen die zich al die tijd bezig hebben gehouden met de organisatie van dat feestweekend.
We zijn daartoe te gast in de Kulert, bij Werner van de Berkmortel. Hij is een ex-prins en was een van de eerste mensen die benaderd werden. Niet voor niets natuurlijk, want Werner is een ervarings-deskundige als het gaat om grotere evenementen. Met name op het gebied van geluid is hij een allesweter. Maar dat was natuurlijk niet de enige reden. Verder is ex-prins Frans Vermeulen van de partij. Ook nog altijd actief binnen het Zeilbergse verenigings-leven. Daarnaast heeft Marcel Biemans plaatsgenomen aan de tafel. Marcel is een van de mensen die enkele jaren terug zitting namen in de denktank van personen die meedachten over hoe een nieuwe weg in te slaan. Tenslotte, en niet onverwacht, zit Peter Otten aan tafel, de voorzitter van de carnavalsstichting. Peter is iemand die niets aan het toeval wil overlaten en hij vindt het dan ook moeilijk om niet alles van dichtbij te volgen. Hij weet dat dit nogal wat druk op hem legt, maar dat neemt hij op de koop toe. Niet van de partij zijn Magdalena Munsters (penningmeester) en Yvonne Kuunders (secretaris). De dames hebben geen binding met de carnavalsvereniging, maar dat was destijds een bewuste keuze. Peter: “Er moest met een brede blik naar gekeken worden en op deze manier was dat gegarandeerd.” De dames zeiden beiden direct ‘ja’, toen ze benaderd werden!
We hebben koffie en een koekje en daarmee zijn we klaar voor het interview! We gaan dan ook van start.

Hoe is het een en ander tot stand gekomen, voor wat betreft de invulling van het weekend?
Marcel: “We zijn begonnen met een rondje horeca maken. We wilden horen hoe de horecaondernemers een jubileumfeest voor zich zagen. De invulling van zo’n groot evenement is iets wat beter gezien wordt door mensen die wekelijks bezig zijn met festiviteiten en daar zijn dan ook prima ideeën uit naar voren gekomen. Zo is de grootte van de doelgroep besproken, waar moeten we als organisatie rekening mee houden, etc.

De algemene tip die gegeven werd, is dat we een tent moesten zetten en daarmee buiten de gevestigde horeca blijven. De natte horeca wordt via een van de kasteleins afgenomen, maar het hele weekend draait op vrijwilligers.” De regie zou sowieso bij de organiserende commissie blijven, zo had die zich al als doelstelling gesteld. Daar konden de horecaondernemers mee instemmen.
Peter vult aan: “De inleg is om in ieder geval kostendekkend te draaien. Het moet een feest zijn voor de gehele bevolking; ieder moet er aan deel kunnen nemen. Het zou natuurlijk mooi zijn als er een positieve balans overblijft, maar dat is geen hoofdzaak.”
De tent die geplaatst gaat worden op de parkeerplaats bij Den Draai meet 22,5 x 35 meter en is dus ongeveer gelijk aan de tent die er elf jaar geleden stond. Werner: “Dat betreft de hoofdtent. Er komen ook nog tenten voor entree, garderobe, eten, en al wat nodig is.”
Hoe is de invulling van het driedaagse evenement?
Peter: “Op vrijdag 20 september wordt gestart met een receptie. Het huidige bestuur zal dan de felicitaties in ontvangst nemen. De receptie gaat om 19.55 uur van start en de Prinsengarde zal de spits afbijten, waar het gaat om feliciteren. Er zijn zo’n driehonderdvijftig uitnodigingen de deur uitgegaan, naar oud-prinsen, oud-bestuursleden, medewerkers, collega-carnavalsverenigingen, etc.”
De receptie zal doorlopen zolang er mensen zijn die de jubilerende club willen feliciteren, maar rond 21.00 uur begint de muziek en krijgt het formele deel een omslag naar een feestavond. “Werner vult aan: “Deze feestavond heeft de naam ‘Faute Fistavont’ meegekregen. Er zullen optredens zijn van Ivo van Rossum, Rob van Dam, Zanger Bas, Der Kleino en Duo Echt Faut. Samen met discjockey Ivan van Oosterhout maken zij er een geweldige feestavond van met de grootste Nederlandse en Duitse hits, ook bekend van de Zwarte Cross en van Wish. Deze avond gaat door tot in de kleine uurtjes en is geheel gratis toegankelijk.”
Een dag later, op zaterdag 21 september, is er feest in de tent. Heel toepasselijk onder de noemer ‘Tis feest in de tent’. Deze avond treedt de band Royal Beat op. Peter: “Een echte feestband die optredens heeft gehad bij de Zwarte Cross, Pinkpop, de Heijse Bierfisten en bij nog veel meer evenementen.” Marcel vult aan: “Daarnaast zullen de beste Bright Side-dj’s acte de présence geven: Jos van den Eijnden, Tom van Leeuwen en Kenny Bennen-broek.”
Deze avond kent een aanvangstijd van 20.00 uur en entreekaarten zijn à € 10,00 in de voorverkoop te verkrijgen. Aan de kassa kost de toegang vijf euro meer. Voorverkoopadressen zijn SCC Den Draai, Het Zeilbergs Bakkertje en Café-Zaal ’t Vertierke. Ook via www.pottenbakkers.nl kunnen kaarten in de voorverkoop besteld worden.

Wat staat er zondag op het programma?
Frans: “Op zondag volgt een programma dat is samengesteld door de Prinsengarde van De Pottenbakkers. Er wordt in de tent een fototentoonstelling gehouden in combinatie met kunst en cultuur. Niet voor niets heet deze middag ’55 jaar Pottenbakkers is (g)een kunst’. Dit jaar kent Deurne het thema ‘kunst’, georganiseerd door Palet van de Peel en op dezelfde middag vindt in Deurne, in het Cultuurcentrum de ‘Kunstparade’ plaats. Vanuit Deurne zal het Deurnese busbouwbedrijf Ebusco gratis vervoer aanbieden naar Zeilberg en vice versa!
Maar we beginnen die dag, om 11.00 uur, met een dorpsbrunch in Den Draai, verzorgd door Anita en Jan, de uitbaters van Den Draai. Voor een bedrag van € 11,00 kunt u aanschuiven en genieten van een brunch met koude en warme gerechten. In Den Draai kunnen de mensen terecht voor kaartjes, maar die zijn ook online te bestellen, via www.dendraai.nl”
Werner neemt over: “Na de kunstmiddag wordt er een gezellige afterparty georganiseerd die om ca. 18.00 uur van start gaat. Deze avond worden de vaten geledigd, zoals dat na carnaval ook placht te gebeuren. Dan geldt het aantrekkelijke aanbod van twee halen, een betalen!”
Peter: “De oud-prinsen zijn benaderd om een persoonlijke muzikale top 5 in te zenden. Aan de hand van die inzendingen wordt de ‘Pottenbakkers Jukebox Top 55 Aller Tijden’ samen-gesteld.”
Bent u benieuwd naar de muzikale voorkeur van de oud-prinsen, dan mag u deze avond ook zeker niet missen!
Is het meegevallen om zo’n heel feestweekend te organiseren?
Werner: “Net als bij veel evenementen valt het niet altijd mee om mensen bij elkaar te krijgen die echt met de organisatie bezig willen zijn, maar uiteindelijk is dat prima goed gekomen” en Marcel: “Tijdens de avonden zullen leden van de carnavalsclub flink actief zijn, dus daar hebben we alle vertrouwen in.” Peter: “De organisatie van de zondagmiddag is in handen van de prinsengarde en de zondagavond kunnen de clubleden ook mee feesten tijdens de afterparty.”

Maar de organisatie van zo’n weekend kost een flinke duit. Jullie zetten in op ‘budget neutraal’, oftewel: er hoeft niet per se winst behaald te worden. Dan kan je toch niet zonder sponsoring?
Dat bevestigt Marcel: “Maar, we hebben eerst moeten zorgen dat het programma klaar was, want pas daarna konden bedrijven benaderd worden voor sponsoring. Zo’n weekend kost inderdaad klauwen vol geld, dus er is een sponsorbrochure samengesteld die naar potentiële sponsoren gestuurd is. Een aantal mogelijkheden om te sponsoren wordt in die brochure aangeboden en dan is het logisch dat er voor meer geld ook meer reclamemogelijkheden geboden kunnen worden. Mochten er bedrijven zijn die niet benaderd zijn, maar hun bedrijf in de spotlights willen zetten en daarmee de Pottenbakkers een steun in de rug geven, dan kan via 55jaarpottenbakkers@gmail.com meer informatie aangevraagd worden.”
En als mensen die geen bedrijf hebben iets willen betekenen?
“Voor elf euro is men begunstiger, maar daar staat geen tegenprestatie tegenover…”, lacht Werner.
Kan het Kontakt nog iets voor jullie betekenen? Niet dat we kunnen sponsoren, maar er kan wel contact opgenomen worden met de drukker of hij de pagina waarop het programma-affiche staat, in kleur gedrukt kan worden. De meerkosten zijn dan voor jullie…
“Dat is een mooi voorstel! We maken daar graag gebruik van!”, zegt Peter lachend.
Wij hebben daarmee ons steentje bijgedragen aan dit ‘volksfeest’, al is het maar een kiezelsteentje…

Mocht u zich afvragen hoe het kan dat er plotseling een pagina in kleur in dit Kontakt is opgenomen, dan weet u nu hoe dit tot stand is gekomen.
Wij zullen van de partij zijn en we gaan er eigenlijk vanuit dat we u dat weekend toch zeker ook één, twee of drie dagen zullen treffen!