‘Binnen twee weken zat de groep al vol!’

De oprichting van ‘de Klotjes’, een jeugdafdeling van toneelgezelschap De Klotlanders, is aanleiding om in gesprek te gaan met enkele initiatief-nemers, te weten Ineke Spackler en Marina van den Munckhof. Naast deze twee leden van Toneelgezelschap De Klotlanders zijn ook Wendy de Wit en Gabriel van Eekelen als leiding actief.

De Klotjes vallen onder het bestuur van De Klotlanders en genoemde personen houden zich bezig met de nieuwe jeugdafdeling. Marina: “Dat wil niet zeggen dat de andere leden van onze toneelclub er niets van gaan merken, want uiteindelijk zullen de jeugdleden ook een décor nodig hebben, als ze eenmaal zover zijn om op te treden.”

Al een jaar of vijf geleden ontstond de gedachte binnen de club om een jeugdafdeling op te richten. Er is behoefte aan nieuwe leden en door een jeugdafdeling op te richten, is de kans groter dat er doorstroming plaats gaat vinden.

Marina: “We gingen uit van maximaal twaalf leden, maar inmiddels hebben we opgeschaald naar vijftien en nu staan er zelfs drie leden op een wachtlijst. Er blijkt duidelijk een grote behoefte te bestaan aan de mogelijkheid van jeugdtoneel. De leden betalen dertig euro per jaar, maar dat schrikt niet af, zo blijkt. Daarmee is natuurlijk niet alles betaald, maar voor jeugdactiviteiten bestaat gelukkig nog wel subsidie. De leeftijd van de leden varieert van acht tot vijftien jaar.”

Hoe zijn de eerste indrukken?

Ineke: “Na de afgelopen zomervakantie zijn we voor het eerst bijeen-gekomen met de jeugd die bestaat uit een prima mix als het gaat om jongens en meisjes. Gabriel (de regisseur – red.) heeft al ervaring in het werken met jeugdigen, maar alleen kan hij het niet. Daarom zijn er meerdere leden ingeschakeld. Die eerste bijeenkomst was erg bijzonder. Wel druk, maar het was zo mooi om te zien dat de jeugdigen zo snel stappen maakten. In eerste instantie nog enigszins schuchter, maar aan het einde van de avond werd er zelfs door achtjarigen voluit geïmproviseerd!”

Een eerste kennismaking met het echte toneel was weggelegd voor tien leden, die tijdens de kerstviering afgelopen kerstavond in Den Draai, na twee keer oefenen al een bijdrage leverden!

Marina: “De verschillen zijn groot. Niet alleen in leeftijd, maar ook in durf. Op 9 mei start de eerste repetitie, al weten de jongelingen zelf nog niet welk stuk ze gaan leren.” De première zou plaats moeten vinden direct na Sinterklaas, als alles loopt zoals nu gedacht wordt. Gespeeld gaat dan worden in Den Draai en naast de première zal er nog een optreden gepland worden. Ineke: “Natuurlijk hopen we allemaal dat er dan ook voldoende interesse bestaat bij de mensen om de optredens te komen bezoeken.”

Er zijn kinderen van toneelspelers die actief zijn bij de Klotlanders, bij Wizzle en de Peelcomedianten, maar er zijn ook kinderen die minder affiniteit met toneel hebben. De repetities vinden op donderdagavond plaats, voorafgaand aan de repetities voor de volwassenen. Marina: “We hebben een uurtje tussenin vrij gepland om toch nog even bij te kunnen komen, want er zijn gezellige druktemakers bij!”

Natuurlijk spreken Ineke en Marina de grote hoop uit dat er straks leden blijven hangen, want daar was het eigenlijk om begonnen en er wordt al nagedacht over een tussengroep. Vijftien jaar is volgens de dames wel erg jong om dan direct de overstap te maken naar het grote podium.

Ineke: “Binnen twee weken zat de groep al vol. En dan te bedenken dat er alleen aandacht aan besteed was via Facebook en via mond tot mondreclame! Daaruit blijkt wel dat de animo groot is. Daarom is het ook belangrijk dat er ook snel genoeg gestart wordt met de repetities. Het enthousiasme moet wel vastgehouden worden!”

Kunnen de jeugdleden dan ook maar meteen naar jullie eigen optreden komen?

“Nou, ik weet niet of het stuk zich daar nou echt voor leent… er komen toch wel wat ‘seksistisch getinte scènes’ in voor. Het is niet bepaald een kinderstuk!”, lachen ze.

Jullie optreden vindt in april al plaats?

“Ja, op 6 april a.s. is de première in Den Draai en burgemeester Mak zal ook tot de gasten behoren!”, aldus Ineke. Die première vindt plaats na dertig repetities. De Klotjes zullen ‘slechts’ tweeëntwintig repetities achter de rug hebben als ze toe zijn aan hun première, maar natuurlijk is het stuk korter. Er zijn rollen zonder tekst, maar ook rollen met veel en met weinig tekst. Het stuk is al bekend, maar de kinderen weten het nog niet. Daarom geven ze de titel nog niet prijs. “Maar er mag gedacht worden aan een sprookjesachtig stuk. Passend bij de fantasiewereld van kinderen.”, vult Marina aan.

Spelen dan echt alleen kinderen?

Marina: “Dat is afhankelijk van wat de leden laten zien. Er is een rol die ook door een volwassen persoon gespeeld kan worden, maar als er een jeugdlid is die deze rol aankan, dan laten we het echt bij de jeugd liggen!”

Mochten er nu kinderen zijn die ook geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze kijken op de Facebookpagina van De Klotlanders. Aanmelden kan via de website: www.klotlanders.nl

Let wel: op dit moment betekent dat wel dat het een aanmelding betreft voor de reservelijst.

Ervaring is niet vereist?

Bijna in koor: “Nee, absoluut niet! Veel enthousiasme en zin zijn wel vereisten! Als kinderen het leuk vonden om bijvoorbeeld deel te nemen aan de schoolmusical, als dat al gespeeld heeft, dan is dat natuurlijk mooi, maar nogmaals, ervaring komt vanzelf!”

Er staat iets leuks te gebeuren in Zeilberg, dat mag wel duidelijk zijn. Wij zijn erg benieuwd en wensen de kinderen heel veel succes, maar zeker ook heel veel plezier toe!