“Ik wilde iets voor hen betekenen…”


Op een mooie nazomeravond begeven wij ons naar de Halvemaan-weg. Daar komen wij wel vaker, maar nog nooit zijn wij afgedraaid bij nummer 15. Verscholen achter een vrij hoge heg ligt daar een paradijsje. Via diverse kanalen hebben wij wel het een en ander vernomen over deze organisatie, maar het fijne weten we er niet van. Maar daar gaat nu verandering in komen…
Allereerst worden we kwispelend welkom geheten door Malu, de enthousiaste Ridgeback, direct gevolgd door de eigenaren Merijn en Annette Swinkels. Zij nemen ons direct enthousiast mee om alvast een kleine rondleiding te geven. Zo zien wij de werkplaats, het verblijf van de paarden en de andere dieren en, uiteraard, niet onbelangrijk, de keuken. Intussen vertelt Merijn al wat er zoals wordt gedaan, maar dat bewaren we voor later. Eerst maar eens naar binnen met een kopje koffie en een koekje om bij het begin te beginnen.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze organisatie te starten?

Merijn steekt van wal: ‘Wij hebben thuis altijd pleegkinderen gehad vanuit Bijzonder Jeugdwerk (‘Vreekwijk’) en crisisopvang. Hoewel ik aanvankelijk in de horeca werkte, begon het na een tijdje toch te kriebelen en wilde ik in de zorg gaan werken. Dat is lastig zonder opleiding dus had ik bedacht dat ik 4 dagen wilde werken en 1 dag naar school (BBL). Ook dat bleek toch lastig voor veel werkgevers, maar uiteindelijk lukte het om via de Zorgboog een diploma niveau 2 te behalen. Ik werkte toen in Bakel bij dementerenden. Toch had ik meer affiniteit met jongeren en daarom solliciteerde ik bij ORO (Rijtven). Daar heb ik uiteindelijk 8 jaar gewerkt als begeleider op de groepen en bij de dagbesteding. Daar zag ik ook dat jongeren die niet zo goed mee kunnen in de maatschappij tussen wal en schip vallen. Zij worden vaak overvraagd en lopen dan vast. Dat leidt veelal weer tot psychische of gedragsproblemen. Ik wilde iets voor hen betekenen en daarom ben ik toen een dagbesteding gestart. Dat was 5 jaar geleden.’
Wat dat meteen een succes?
‘Ik ben voorzichtig begonnen met een dagbesteding bij ons aan huis die 2 dagen per week was geopend. De andere 3 dagen was ik nog in dienst bij ORO. Al snel kwamen er meerdere aanmeldingen en heb ik ontslag genomen bij ORO om me fulltime bezig te kunnen houden met de Lindehoeve. Bij mijn moeder aan huis in Ospel ontstond een tweede locatie. Mijn moeder vond dat aanvankelijk prima, maar langzaam maar zeker is dat steeds verder uitgebreid en werd het een belasting voor haar. Gelukkig hebben we nu een fijne vervangende plek gevonden in de Mariapeel.’
Geef eens wat statistieken

‘Het bedrijf is best snel gegroeid; in 2018 heb ik de eerste begeleider in dienst genomen en op dit moment zijn we met 8 begeleiders, 6 mannen en 2 vrouwen. We hebben 34 deelnemers, in leeftijd variërend van 13 tot 38 jaar, vooral jongens. We werken op dit moment vanuit drie locaties: eentje in Zeilberg, eentje in Mariapeel en sinds kort hebben wij een locatie bij Green Valley Estate (hippisch centrum). ’

Wat is het verschil tussen die locaties?
‘Bij Green Valley Estate hebben wij een loods ter beschikking en van daaruit helpen wij bij allerlei soorten werkzaamheden die er moeten worden gedaan. Dat zijn veel werkzaamheden in de groenvoorziening, maar wij helpen ook bij he tonderhoud van het gebouw bijv. In Mariapeel hebben we een centrale keuken en toilet met aansluitend eigen ruimtes. Daarin rouleren de deelnemers. Maar we onderhouden bijv. ook de bospaden van Mariapeel. In Zeilberg hebben we verschillende dieren die verzorgd worden (kippen, konijnen, paarden), maar we verrichten ook werkzaamheden voor de gemeente voor Coöperatie Stationspark. Daarnaast hebben we een ruimte voor bijv. timmerwerkzaamheden.’
Wat voor jongeren komen er bij jullie en hoe vaak?
‘De meeste deelnemers zijn rond de 20 jaar en hebben behoefte aan 1-op-1 begeleiding of kleinschalige groepsbegeleiding. Daarnaast is ook sociale interactie belangrijk, dus daar moeten we een middenweg in vinden. We proberen ook een goede mix te maken van verschillende zwaartes van handicaps en natuurlijk kijken we naar de persoonlijkheden, welke bij elkaar passen. Het is belangrijk dat deelnemers elkaar versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een talent heeft en soms moeten we daar actief naar op zoek. Daarna is het belangrijk dat deelnemers zich nuttig voelen en zinvolle activiteiten verrichten die een bijdrage leveren aan de samenleving.

Het doel is dat de deelnemers doorgroeien naar betaald werk, maar dat is niet altijd realistisch. Een deelnemer die zich tevreden voelt en goed in zijn vel zit is een even belangrijke doelstelling.
Als deelnemers zelf kunnen komen doen ze dat, maar de meesten worden opgehaald door begeleiders van Lindehoeve. Sommigen komen 1x per week en anderen komen elke dag. De begeleiders hebben allemaal een specialisme (sporten, timmeren, Shantala massage) en vervullen vooral een coachende rol. Daarom proberen we zo min mogelijk onderscheid te maken tussen de deelnemers en de begeleiders. Dat doen we door samen koffie te drinken en te eten, maar ook door allemaal dezelfde kleding te dragen (‘Lindehoeve-shirts’). We volgende triple C werkwijze (Client Competentie Coach), d.w.z. dat de begeleider zich aanpast aan de deelnemer.’
Wie betaalt die dagbestedings-activiteiten?
‘We merken dat steeds meer organisaties ons weten te vinden. We krijgen aanmeldingen van ORO, Bijzonder Jeugdwerk (‘Vreekwijk’), maar ook van GGZ en RAC (Regionaal Autisme Centrum). Alle jongeren hebben een diagnose; deelname wordt gefinancierd van-uit de Jeugdwet, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg). Dat is behoorlijk lastige materie, maar gelukkig weet Annette hier inmid-dels aardig de weg in.’
Annette, wat is jouw rol in deze organisatie?
‘Met een ‘bedrijf’ aan huis word je automatisch betrokken bij de activiteiten. Dat kan niet anders. Ik werkte bij de Rabobank en was in mijn vrije tijd actief met paarden (nog steeds). Daarnaast hielp ik Merijn vooral met de administratieve kant van de organisatie, want als je iets in de zorg wilt gaan doen is dat wel een heel belangrijk onderdeel. Wij hebben op dit moment twee kleine kinderen en ik heb inmiddels mijn baan bij de Rabobank opgezegd om volledig mee te kunnen draaien bij de Lindehoeve. Daarbij richt ik mij op de administratie. Daarnaast ben ik op dit moment bezig met een studie Master in de toegepaste Psychologie. Als ik die heb afgerond mag ik mij gedragsdeskundige noemen.’
Na een gezellige avond verlaten wij helemaal enthousiast de Halvemaanweg. Merijn en Annette hebben hun zaakjes prima voor elkaar, getuige ook de website die een heel goed beeld geeft van hun werkzaamheden. Kijk zelf maar eens op
www.lindehoevedagbesteding.nl.
Intussen gaan wij alvast bedenken welke kast, tafel of taart wij binnenkort willen gaan bestellen…