“…bladeren in oude ordners levert exacte oprichtingsdatum op!”


Ik zit bij Frans Vermeulen aan de Irenestraat om te praten over het 50-jarig jubileum van de Mini Soos. Op mijn eerste vraag wanneer de minisoos precies is opgericht, moet hij het antwoord schuldig blijven. Het enige tastbare bewijs dat dan voorhanden is, is een glas dat uitgegeven is bij het 10-jarig bestaan in 1979. Jan van Moorsel heeft zich daar destijds mee bezig gehouden.


Maria, de echtgenote van Frans, heeft als dans-marietje bij de Mini Soos gedanst en heeft toen een onderscheiding gekregen. Dat was in 1975, toen Helmus Damen prins was en zijn broer Frans tekende voor het vorst zijn. Jos van Bommel was een jaar eerder prins en wist Ton Koppens aan zijn zijde als vorst en in 1973 was René van den Burgt de allereerste prins van de Mini Soos. Of hij ook een vorst had die hem terzijde stond, is onbekend.
Uit een brief uit september 1994 en een verslag van oktober van hetzelfde jaar wordt duidelijk dat een maand later een kindermiddag met clown en een fototentoonstelling georganiseerd werd in het kader van het zilveren bestaansjubileum. Dus ook aan dat jubileum is toen aandacht besteed.
Dit jaar wordt het gouden bestaansfeest gevierd. Weliswaar een maand of vijf te vroeg, maar dat oktober de maand van oprichting was, is pas na het vastleggen van de feestdatum duidelijk geworden. “Bovendien rijden we zo de jubilerende Pottenbakkers niet in de wielen”, lacht Frans.
Op 18 mei a.s. vindt in Den Draai een grandioze reünie plaats, met live muziek van Citylight. Daarnaast draait dj Ae-Rik in de pauzes muziek uit een aantal decennia van het bestaan van de Mini Soos. De aanvang is 20.15 uur en de entrée bedraagt slechts € 5,00, inclusief twee consumptiebonnen. Kaarten zijn verkrijgbaar via de site van Den Draai en bij het bestuur van de jubilerende vereniging. Overigens, ook mensen die nooit de Mini Soos bezochten, zijn van harte welkom op deze, nu al, gezellige avond.
De Mini Soos is overigens al gestart met het voorzichtig vieren van het jubileumjaar, want tijdens de eerste soosavond na de jaarwisseling waren er stukken taart voor bezoekers en leiding. Elk taartstuk was voorzien van het logo, zoals dat tegenwoordig gevoerd wordt door de jeugdvereniging. “De kinderen mogen overigens ook nog een activiteit tegemoet zien, maar we moeten dat nog helemaal uitwerken”, zegt Maria. “En dan hebben we natuurlijk met z’n allen ons carnavalslied ingezongen in de studio van Manfred Spiller!”, lacht Frans. Bij de optredens tijdens de vooravonden lieten prinses, vorstin, raadsleden en dansmarietjes zien dat ook het zingen heel serieus genomen wordt!
In 1969 startte de Mini Soos (voor zover de door ons achterhaalde gege-vens correct zijn) in de oude kleuter-school aan de Blasiusstraat. Niet in ’t Debberke, maar in de lange rij lokalen, die zo ongeveer vast tegen het klooster aan lagen. Aan de straatkant heeft Happy Home ook nog enige tijd vertoefd. Vooraan in de gang had de minisoos een of twee lokalen en achter in de gang zat soos d’n Uitloat. Laatstgenoemde vereniging kende de opstart in het oude patronaat, waar het werd opgericht door kapelaan Rien Joosten. Dat was in 1967. Twee jaar later dus, is de minisoos opgericht. Mensen van het eerste uur waren o.a. Huub van Ansem, Theo Koolen, Mariet Koolen, Margreet Manders en Piet Jacobs, Toon Venner en Henk van Rijt.
In die tijd waren het dinsdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur en ik kan me herinneren dat ik die avonden na afloop als de bliksem naar huis ging, zodat ik de aflevering van Bartje nog kon zien. Deze serie met “Ik bid niet voor bruine bonen!” werd door de NCRV uitgezonden vanaf december 1972 en al waren het maar zeven delen, we wilden in die tijd geen minuut missen! Het was ook de enige avond dat ik wat langer op mocht blijven… Dat zou drie jaar daarvoor niet gelukt zijn, want toen nam Peyton Place ’s avonds bezit van onze huiskamer en dat betekende voor mij een avond vroeg onder de wol!
De activiteiten die tijdens zo’n Mini Soosavond plaatsvonden, varieerden van spelletjes en handenarbeid tot muziekavonden. Maar ook weet ik nog dat we onder leiding van o.a. Henk van Rijt frites sneden, voorbakten en bakten in ouderwetse frietpannen op een gasstel. En natuurlijk werd die ‘lekkere’ friet ter plekke naar binnen gewerkt!


In 1975 was Den Draai gereed. De soos en de Mini Soos gingen vanzelfsprekend ook over naar het gemeenschapshuis. Daar vonden sport- en spelactiviteiten plaats, volksdansen, frites bakken, hobby en disco. Alles in een nieuw onderkomen. Ook waren er soosreisjes (Beekse Bergen) en een excursies naar een bakkerij waar de kinderen zelf brood mochten bakken. Gradsientje werd bezocht en ook was er een excursie naar de brandweer. Maria heeft zich toentertijd met een aantal vriendinnen te pleuris geoefend op een playback-act van ABBA. Maria: “Jan van Moorsel had beloofd dat hij ervoor zou zorgen dat wij mee zouden kunnen doen aan Stuif es In! Het is er natuurlijk nooit van gekomen en ik denk dat Jan zich helemaal rot gelachen heeft!”.
Toen Frans en Maria tot de leiding waren toegetreden, waren er ook andere activiteiten, zoals zwemmen in Loohorst. “Tegen-woordig is dat allemaal veel moeilijker geworden. Je draagt een enorme verantwoordelijkheid; je moet uitkijken wat je doet met foto’s vanwege de privacyregels die af en toe wel erg ver gaan. Lichamelijk contact is al helemaal uit den boze, want je mag de kinderen echt niet aanraken. Dat betekent dat je allerlei omgangsvormen moet aanleren en daar worden cursussen voor bezocht. Vroeger werd een moeilijk manneke aan zijn oren naar de uitgang gebracht en naar huis gestuurd met de mededeling dat de leiding nog wel even de ouders zou bezoeken. Pak je er nu eentje bij de schouders, dan loop je de kans dat dezelfde avond nog een boze ouder op bezoek komt. Het zijn dezelfde ‘problemen’ die ook scholen moeten zien te handelen”, vertelt Frans.
Momenteel bezoeken wekelijks zo’n vijfentwintig tot dertig leden de dinsdagavonden. De gemiddelde leeftijd is in de loop der jaren flink omlaag gegaan. Vroeger mocht je van je negende tot je twaalfde naar de minisoos, maar de soos ging in leeftijd omlaag en daardoor moest de Mini Soos ook zakken met de leeftijd. Nu zijn er bezoekers van zes jaar en dat is toch wel heel erg jong, zo concluderen Frans en Maria. Ook het feit dat ze eigenlijk zonder overleg ’t Draaike af hebben moeten staan aan de bridgeclub, doet toch wel pijn. “We zitten nu met die actieve jeugd in de Hanenbergzaal en in die ruimte kan geen raam open… Je begrijpt dat de gebruikers die na ons komen niet echt blij zijn met de pre-puber-zweetgeur die er dan hangt!”
Het echtpaar maakt inmiddels al zestien jaar deel uit van de leiding en Frans sinds 2004 ook van het bestuur. Zij hebben dus ook het nodige meegemaakt. Momenteel zijn er geen leden van de leiding die langer lid zijn dan Maria bij de Mini Soos.
Ria van Bergen praatte Maria er destijds bij. Dochter Suzan wilde bij de dansmarietjes en dat mocht van Ria, als Maria dan deel uit ging maken van de wekelijkse leiding…
Dat jaar was Pieter Manders boerenbruidegom en kon met carnaval geen muziek draaien. Frans bracht uitkomst; hij nam het muziekwerk voor zijn rekening. Dat betekende ook dat hij vanaf dat moment bij de leiding zat…
Carnaval was koud voorbij, of Ria van Bergen vroeg aan Frans of hij voorzitter wilde worden. Frans had het te druk met de vrijwillige brandweer en kon slechts een deel van de avond aanwezig zijn. Ria bekleedde de positie van voorzitter, Henriëtte Eevers was penningmeester en Frans werd secretaris en dat is hij nu nog. Sinds zijn aantreden heeft hij de administratie wel op orde, maar de tijd daarvoor lijkt wel prehistorie… De muizen hebben er klaarblijkelijk van genoten en het is amper nog leesbaar. Dat betekent dat veel van horen zeggen is moeten komen…
Tijdens de avond van het interview, worden we nog veel wijzer! Zo worden er telefoongesprekken gevoerd met o.a. Jos van Bommel. Hij was een van de eerste carnavalsprinsen en heeft nog mooie herinneringen aan die jaren. Jammer genoeg moet Jos nu al vertellen dat hij niet op de reünie kan zijn, vanwege andere verplichtingen.
Het echtpaar Vermeulen heeft in het verleden, in 2009 om precies te zijn, ook een jubileumfeest georganiseerd. Bij het veertigjarig bestaan was er een kindermiddag die begon met vlaai en aansluitend een vossenjacht rondom Den Draai. Er waren vooraf shirtjes geverfd, er werd gesport in de gymzaal en als afsluiting werden er frietjes gegeten bij De Tijd.
De gebrekkige archivering (althans dat wat nu nog teruggevonden kan worden, gaat niet verder terug dan 1993) heeft er aan bijgedragen dat we op tijd met dit ‘In gesprek met…’ komen, in de hoop dat het verleden wordt ontdaan van een dikke laag stof. Was u actief als leider of lid van de Mini Soos in de eerste helft van de bestaansgeschiedenis en heeft u nog gegevens die van belang kunnen zijn, geef dit dan door aan secretaris Frans Vermeulen.
Het bladeren in de oude ordners levert uiteindelijk toch nog de exacte oprichtingsdatum op! Mini Soos Zeilberg is opgericht op 22 oktober 1969! Mooi dat we dat uiteindelijk toch nog hebben kunnen traceren…
Ook weten we de samenstelling van het bestuur in maart 1994, dus tijdens het zilveren jubileum: Voorzitter was Ria van Bergen, secretaris was Barbara van Oosterhout, als eerste penningmeester was er Jacques Vousten, geassisteerd door tweede penningmeester Mart van Maris, en als bestuursleden waren er Karel Smits, Mien Venhuizen en Annemarie Pouwels.
Duidelijk blijft dat er nog veel niet gevonden is. Denk aan de mensen die de Mini Soos destijds opgericht hebben. Daarom blijft het wenselijk al uw informatie, maar ook foto’s uit de laatste vijftig jaar, richting Frans te laten gaan. Papieren foto’s worden gedigitaliseerd, zodat u uw originelen zo snel mogelijk terug kunt ontvangen.