Wij kunnen kopij die na de uiterste datum binnen is niet meer plaatsen!

De uiterste inleverdata voor 2024 zijn:

21 januari 2024          (februarinummer)

18 februari 2024      (maartnummer)

17 maart 2024           (aprilnummer)

14 april 2024          (meinummer)

19 mei 2024              (juninummer)

18 augustus 2024    (septembernummer)

15 september 2024 (oktobernummer)

20 oktober 2024      (novembernummer)

17 november 2024  (decembernummer)

8 december 2024  (januarinummer)