Normaliter zouden de redactieleden van dorpsblad Kontakt in Zeilberg nu genieten van een vakantie tijdens de zomerstop van twee maanden die het dorpsblad kent. Echter, dit jaar is dat anders. Papieren en pc-bestanden worden nageplozen om toch maar niemand te vergeten. De redactie zoekt naar de gegevens van de vele vrijwilligers om te kunnen achterhalen wie van hen een jubileum te vieren heeft. De redactie zelf heeft dat in ieder geval ook, want 10 augustus 2023 is het veertig jaar geleden dat dorpsblad Kontakt in Zeilberg het licht zag!

Door: redactie

Het was 1983 toen het toenmalige parochiebestuur een verzoek deed aan Jan van de Mortel om een redactie bijeen te zoeken die de schouders wilde zetten onder een maandelijks uit te brengen parochieboekje, zodat informatie over de heilige missen de dorpsbewoners zou bereiken. Jan van de Mortel maakte gebruik van zijn netwerk en wist dochter Nelly en ook Mario Bouwmans, twee jonge dorpsbewoners met gevoel voor taal, te strikken. Zij stelden wel een voorwaarde: alleen een ‘kerkboekje’ mocht het niet worden. Verenigingsnieuws moest ook een plek geboden worden en daarnaast moesten de redactieleden ook de mogelijkheid krijgen eigen inbreng te hebben. Men wilde mensen interviewen en ook kritische stukken kunnen schrijven. ‘Hoofdredacteur’ Jan van de Mortel vond dat allemaal prima en juichte het zelfs toe!

Het parochiebestuur wilde ook invloed uit kunnen oefenen en zo werden Gerard van Kalken en Frans Eevers bereid gevonden om ook toe te treden tot de redactie. Herman Wildschut, docent creatieve vakken aan de Basisschool Zeilberg, nam de taak van illustrator op zich. Het echtpaar Willy en José Berkers waren nog ‘overgebleven’ uit het vorige ‘Kontakttijdperk’ (van 1973 tot 1978 verscheen er een voorganger van het Kontakt onder dezelfde naam). Willy was als kunstenaar minstens zo creatief als Wildschut en liet dat dan met zijn illustraties zien, waar José zich als een razende reporter door het dorp spoedde om mededorpsbewoners hun verhaal te laten doen. Koster Joop Bronstein kreeg in de pastorie de beschikking over een stencilmachine en werd de eerste drukker. Kopij werd veelal geschreven aangeleverd, overgetypt en gebrand in een moedervel. Pas dan kon de stencilmachine gaan draaien. Als de vellen papier voorzien waren van de inkt, volgde de volgende klus: het vergaren, bundelen en vouwen van die vellen en de kaft tot er een A5-formaat boekje ontstond. In de rug werden twee nietjes gezet en het Kontakt was klaar. Dat moest gebeuren in een oplage van ongeveer duizend exemplaren, want in de beginperiode (tot 1986) werden de Kontakten gratis huis-aan-huis verspreid. Zo’n zeventig vrijwilligers zetten zich toen maandelijks in om dat werk te verrichten.

Nu, veertig jaar later, zijn er nog drie mensen actief die er bij het ontstaan van het Kontakt in augustus 1983 ook al bij waren: Mien van de Ven, Antoon Keunen en Maria Frerichs. Eerstgenoemde heeft jaren de kopij getypt, was redactielid, voerde de bundelgroep aan en telt nu nog maandelijks de Kontakten af voor de bezorgers. Antoon en Maria zijn al die jaren bezorgers en Antoon doet dat momenteel ondersteund door een rollator. Stoppen komt dichterbij, maar is nog niet aan de orde!

Covid maakte dat het aantal vrijwilligers terugliep, maar nog altijd zijn er zo’n vijftig mensen actief. De redactie wilde geen risico lopen en liet het bundelen, vouwen en nieten voortaan aan de drukker. Tegenwoordig komen de boekjes kant en klaar bij Den Draai aan, waar drie dames de Kontakten aftellen en gebundeld klaarleggen voor de bezorgers. Sjef en Betsie van Ooij offeren vervolgens een halve dag op om de bundels bij de bezorgers te brengen en dan gaan die te voet of op de fiets de abonnees af. Ja, abonnees, want al jaren is het dorpsblad alleen weggelegd voor betalende abonnees. Met dank aan de bijdrage van lezers en aan de financiële ondersteuning van de vele adverteerders lukt het de redactie en de bezorgers om maandelijks de boekjes bij zo’n 750 abonnees te bezorgen. Voor de prijs hoeven mensen het ook niet te laten om het informatieblad te lezen: voor het luttele bedrag van zeven euro ontvangen abonnees het Kontakt een jaar lang maandelijks op de deurmat of in de brievenbus. En dat nu dus al veertig jaar!

De oude kaft.

Voor de redactie is dat reden om al die vrijwilligers -vaak al op hogere leeftijd- een feestelijk diner aan te bieden in ‘clubhuis’ Den Draai. Dat gaat gebeuren in september en tijdens dat feestelijk tafelmoment zullen er natuurlijk bloemen en wellicht nog wat meer zijn voor de elf jubilarissen die vijfentwintig of veertig jaar actief zijn. 

‘Het gaat ons natuurlijk een rib uit het lijf kosten, maar zo’n mijlpaal mag niet onopgemerkt voorbij gaan’, geeft Martien van Rijt als uitleg, ‘want al die mensen maken het behalen van dit jubileum mogelijk! En daarom zijn we ook zo blij dat we deze week een, voor ons, enorm bedrag op onze rekening bijgeschreven kregen door de Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds. Wat een prachtig jubileumcadeau!’ En bij die onthulling laat hij een brede lach zien.

Martien van Rijt is sinds 1989 redactielid en hij volgde in 2003 Jan van de Mortel op als eindredacteur. Ook Ellen van Berlo, Monique van den Berkmortel, Stefan Aarts en Ineke van der Kaag maken al jaren deel uit van de redactie en samen is het vijftal goed voor 103 jaar redactiewerk! ‘Zolang de mensen het Kontakt willen lezen, blijven wij ons inzetten. Met name de mensen op leeftijd binnen onze dorpsgemeenschap zijn trouwe lezers en als het Kontakt een keertje een dag later bezorgd wordt, komen de eerste telefoontjes al direct binnen! Vooral voor deze mensen moet de prijs van het dorpsblad zo laag mogelijk blijven en we zijn onze adverteerders dan ook zeer dankbaar voor hun financiële steun, al die jaren!’, zegt Van Rijt. ‘Naast het verenigingsnieuws hebben we ook elke maand een ‘kritische’ Argusoog die het reilen en zeilen in Zeilberg beschrijft, maar ook de vaste interviewrubriek ‘In gesprek met…’ wordt elke maand erg goed gelezen. En zolang dat gebeurt, gaan wij gewoon door!’, zegt een tevreden eindredacteur.