Vandaag ging er een schrijven mee met het Kontakt van de Werkgroep Behoud gymzaal Zeilberg. Hieronder volgt de weergave van de brief:

 

Werkgroep behoud gymzaal Zeilberg buitenspel gezet

Wethouder Helm Verhees heeft vanaf de start van het traject de intentie uitgesproken om samen met de werkgroep een gymvoorziening in Zeilberg te realiseren. Daarmee werden valse verwachtingen geschept. Alle ingediende plannen zijn afgekeurd en de werkgroep ervaart geen gevoel van medewerking vanuit de gemeente. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de werkgroep tot drie keer toe de wethouder opnieuw uitgenodigd voor overleg, maar hij geeft niet thuis. De werkgroep vindt het nu, na 2,5 jaar, tijd om openheid van zaken te geven over het verloop van het proces. Wij voelen ons daartoe verplicht jegens de Zeilbergse gemeenschap.

In het voorjaar van 2015 kondigde de wethouder de sluiting van de Zeilbergse gymzaal aan per september van dat jaar. Hij beloofde binnen één, maximaal twee jaar, een nieuwe gymzaal te realiseren op basis van plannen vanuit de Zeilbergse samenleving. Met de hulp van een onafhankelijk calculatiebureau en enkele ambtenaren van de gemeente Deurne zijn diverse plannen ingediend, die echter even zo vaak zijn afgekeurd.

Cruciaal daarbij zijn de volgende feiten:
1. Er was een bedrag van € 360.000 beschikbaar, want dat was gereserveerd voor onderhoud van de oude gymzaal (in 2015). De gemeente was van mening dat voor dat bedrag een multifunctionele gymzaal kan worden gerealiseerd. De werkgroep was het daar niet mee eens. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen, werd door de gemeente een onafhankelijk calculatiebureau ingeschakeld dat aangaf dat een bedrag van € 800.000 realistisch is. De gemeente verzocht daarop de werkgroep te bekijken of dit kon worden gefinancierd en aan te geven welk bedrag eventueel nog gemist werd. De werkgroep gaf aan dat zij een bedrag van ongeveer € 150.000 te kort zou komen. Dit bedrag zou kunnen worden gedekt uit de verkoop van de ondergrond van de oude gymzaal.

2. Na een (min of meer) definitief standpunt van het college om niet mee te werken aan het realiseren van een gymvoorziening in Zeilberg afgelopen juli kwam de nieuwste verwondering: Politieke partij DeurneNU benaderde de werkgroep, want zij vond dit standpunt onacceptabel. In Zeilberg hoort een gymvoorziening! DeurneNU vroeg de werkgroep om met een vereenvoudigd plan te komen dat voorziet in een tekort van maximaal € 200.000. Daarna zou DeurneNU ‘het (politiek) gaan regelen’. Dat plan was voor de werkgroep geen probleem, want deze variant was al eerder uitgewerkt. Hoewel de werkgroep verwonderd was over deze werkwijze, zag zij ook weer kansen en heeft zij aan deze vraag voldaan.
Tevens zijn daarop alle politieke partijen afzonderlijk door de werkgroep uitgenodigd om iedereen te voorzien van dezelfde, juiste informatie. Deze informatie was o.a. nodig voor het door het CDA aangevraagde interpellatiedebat in september jl. Tijdens dit proces trok DeurneNU de gedane toezegging in!!

3. Tijdens het interpellatiedebat dat in september plaatsvond, gaf de wethouder desgevraagd (nogmaals) aan graag een gymzaal te willen in Zeilberg en graag bereid te zijn om met de werkgroep rond de tafel te gaan. De raad riep hem daartoe op. Op de drie (!) uitnodigingen van de werkgroep, is de wethouder echter niet ingegaan. Voor de werkgroep is dit de druppel die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen.

Kort samengevat: Om iets te realiseren heb je partijen nodig die er voor willen gaan. De werkgroep heeft steeds voldaan aan alle voorwaarden waar om werd gevraagd. Inmiddels is het duidelijk dat het college geen gymzaal wil realiseren in Zeilberg, want het zou volgens de wethouder onverantwoord zijn om dit bedrag te investeren in Zeilberg. Hoe en waaraan dit is getoetst, is voor iedereen onduidelijk. Wethouder Verhees komt toezegging(en) en beloftes (voortdurend) niet na en wij willen niet langer aan het lijntje worden gehouden.

De leerlingen van de basisschool, de leden van de zeven sportclubs en de Zeilbergse gemeenschap in het algemeen zijn de dupe van het standpunt van het college. De leefbaarheid van Zeilberg komt in de (nabije) toekomst stevig onder druk te staan. Initiatieven waartoe het college vrijwilligers uitnodigt, worden de kop ingedrukt (hoezo Deurne KOEK -Koerst Op Eigen Kracht-?). Vanaf het begin zijn de gemeente en de werkgroep partners geweest, maar nu de wethouder niet met de werkgroep in gesprek gaat, wordt deze buitenspel gezet. Laten we hopen dat de gemeenteraad in al haar wijsheid een verstandig besluit neemt over het laatst ingediende plan.

Werkgroep behoud gymzaal Zeilberg, bestaande uit
afvaardiging van Dorpsraad Zeilberg, gebruikers oude gymzaal, bestuur en beheer Den Draai.

Zeilberg, 25 oktober 2017