Zaterdag 24 maart jl., 16.25 uur Nederlandse tijd, overleed de Zeilbergse pater Martien van Ooij. Martien was de laatste Zeilbergse missionaris.

In 1964 werd hij uitgezonden naar Indonesië, waar hij behalve het geloof ook de kennis van bijv. de landbouw verspreidde. Pater Martien werd het hoofd van een daarvoor in het leven geroepen commissie. Er werden naaicursussen, cursussen voor hygiëne en cursussen voor het bewerken van grond opgezet. De commissie startte allerlei projecten en legde proeftuintjes aan met allerlei gewassen. Bij deze projecten kregen de bewoners geen geld, maar bijvoorbeeld een koe. Als de koe een kalf kreeg, mocht de boer het kalf houden en ging de koe naar de volgende boer. Zo ging dat ook met geiten en kippen. Martien was ook jaren actief in India, maar laatstelijk was hij weer actief in zijn geliefde Indonesië, waar hij ook zal worden begraven.

Na een reis naar India kwam Martien eind februari vermoeid terug in Indonesië. Ondanks die vermoeidheid zette hij zijn werk direct voort. Zware hoofdpijnen waren reden voor een bezoek aan het ziekenhuis. De uitslagen van de eerste onderzoeken (bloed en MRI) waren echter goed. Een week later kreeg Martien last van hartritmestoornissen. Er werd een pacemaker geplaatst, maar Martien moest wel streng rust houden. Snel daarna volgde een longontsteking en vanaf 8 maart ging zijn conditie zo sterk achteruit, dat hem in de avond van 10 maart jl. de ziekenzalving is toegediend.

Een drietal familieleden is halsoverkop naar Indonesië gegaan en heeft pater Martien daar bezocht. Hoewel communiceren er niet meer in zat, deed het bezoek de familie goed. Er kon afscheid genomen worden en men had vrede met het heengaan, zoals dat in het vooruitzicht lag.

Afgelopen vrijdag is de familie Van Ooij teruggekeerd uit Indonesië. Een dag later kwam het bericht dat Martien losgekoppeld zou worden van de apparaten die zijn afgematte lichaam ondersteunden en dat had al snel tot gevolg dat Martien definitief insliep.

De redactie van het Kontakt is gevraagd de Zeilbergse gemeenschap in kennis te stellen.

De redactie wenst de familie Van Ooij veel sterkte toe.