Redactiegegevens

Redactieadres:
Martien van Rijt
Margrietstraat 8,  5754 AH Zeilberg
tel. 06-43144012
IBAN-nummer NL28 RABO 0170841286     t.n.v. Martien van Rijt, inzake Kontakt
E-mailadres: info@kontaktzeilberg.nl

Redactie :
Stefan Aarts, Monique van den Berkmortel, Ellen van Berlo, Ineke Spackler-van der Kaag en Martien van Rijt

Wilt u alle leden van de redactie een email sturen?
Dat kan op emailadres: redactie@kontaktzeilberg.nl

Bundelen:   De aftelgroep
Advertenties: Stefan Aarts en Martien van Rijt
Distributie: Betsie en Sjef van Ooij
Eindredactie en lay-out: Martien van Rijt
Drukwerk: Drukservice Smits
Abonneeprijs: € 7,75 per jaar; verschijnt 10x per jaar   Oplage: ca. 700 stuks p.m.

Indien u het Kontakt niet hebt ontvangen op de vrijdag na de laatste woensdag van de maand, kunt u via ons contactformulier of tel. 06-43144012 contact met ons opnemen.