Redactie

Redactie :
Stefan Aarts
Monique van den Berkmortel
Ellen van Berlo
Ineke Spackler-van der Kaag
Martien van Rijt

Wilt u alle leden van de redactie een email sturen?
Dat kan op emailadres: redactie@kontaktzeilberg.nl

Indien u het Kontakt niet hebt ontvangen op de vrijdag na de laatste woensdag van de maand, kunt u via ons contactformulier of  tel nr: tel. 06-43144012 contact met ons opnemen.

Redactieadres:
Martien van Rijt
Margrietstraat 8,  5754 AH Zeilberg
tel. 06-43144012

IBAN-nummer NL28 RABO 0170841286

t.n.v. Martien van Rijt, inzake Kontakt

E-mailadres: info@kontaktzeilberg.nl

(Let op: géén ander emailadres gebruiken)

Advertenties: Stefan Aarts en Martien van Rijt
Distributie: Sjef en Betsy van Ooij
Eindredactie en lay-out: Martien van Rijt
Drukwerk:
Smits Drukwerk
Abonneeprijs: €7,00 per jaar; verschijnt 10x per jaar   Oplage: ca. 750 stuks p.m.